logosuunnittelu

Yrityksen logo on merkittävässä roolissa yrityksen brändin ja imagon rakentamisessa, hyvä logo luo ensivaikutelman. 

Kaipaako

yrityksesi uutta logoa?

Yrityksen logo on merkittävässä asemassa ensivaikutelman luomisessa. Sen avulla  voidaan erottua kilpailijoista ja rakentaa imagoa. Yhtenäinen visuaalinen ilme yrityksen toiminnoissa logosta ja nettisivuista kaikkeen materiaaliin luo yrityksestä ammattimaisen kuvan.

yrityksen ajaton ja huomiota herättävä logo on yrityksen yksi

tärkeimpiä investointeja

mustavalkoinen läppärikuva kuura creative
mustavalkoinen sohvalla muistikirja kuura creative

asiakaslähtöistä suunnittelua

Yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelu lähtee liikkeelle aina logosta. Hyvä logo on yksinkertainen, huomiota herättävä ja ajaton. Ennen kaikkea sen tulee jäädä mieleen, sillä logo on merkittävässä roolissa kun pitää erottautua kilpailijoista.

Logon suunnittelussa tulee ottaa myös yrityksen toimiala huomioon, sillä logon tulee viestiä myös toimialasta. Nykyään vallalla on suuntaus hyvin pelkistetyistä ja typografisista logoista, joiden halutaan olevan ennen kaikkea ajattomia ja sopivan moneen eri käyttötarkoitukseen.

Monikäyttöisyys onkin yksi hyvän logon ominaispiirteitä, sillä logon tulee soveltua moniin eri käyttökohteisiin nettisivuista ja printtimateriaaleista aina t-paitaan ja auton teippauksiin. Logon tulee toimia niin tummalla kuin vaalealla taustalla, mustana ja värillisenä. 

toteuttamiamme logoja

Yrityksen hyvä logo on

  • yksinkertainen
  • kestää aikaa
  • huomiota herättävä
  • viestii yrityksen toimialasta
  • monikäyttöinen
eloisa visuaalinen ilme värit suunnittelu
Katariina Vainio visuaalinen ilme
yritysilme käyntikortti suunnittelu laplandway graafinen suunnittelu
käyntikortti suunnittelu graafinen suunnittelu

kokonaan uusi logo vai vanhan muokkaus?

Kun lähdetään suunnittelemaan uudelle aloittavalle yritykselle kokonaan uutta logoa, suunnitteluprosessi on yleensä suoraviivainen. Uuden yrityksen visuaalisen ilmeen ja brändin rakennus alkaa usein juuri logon suunnittelusta.

Sen sijaan jo olemassa olevan yrityksen logon uudistuksessa suunnitteluprosessi on haastavampaa, sillä vanhaan logoon ja sen ympärille luotuun brändiin liittyy usein jo vanhat mielleyhtymät, tunnelma sekä asenteet. Yleensä vanhasta brändistä ja logosta halutaankin säilyttää jotain, mutta uudistaa jo olemassa olevaa logoa ja usein nykyaikaistaa sitä tähän hetkeen. Joskus halutaan rysäyttää koko yrityksen brändi ja sitä myöten myös logo täysin uudeksi ja uusia yrityksestä nousevat mielikuvat siinä samassa.

Koska jokainen yritys on uniikki ja omanlaisensa, myös yritykselle suunniteltava oma logo on uniikki.

Siitä syystä on lähes mahdoton antaa esimerkkiä hinnasta, sillä kokonaisuuteen vaikuttaa monta asiaa. Onko tarve saada vain yksinkertainen logo vai mahdollisesti monta erilaista versiota erilaisissa tilanteissa hyödynnettäväksi sekä useampi eri kieliversio.

Kysy siis rohkeasti tarjousta palveluista!

pyydä tarjous

Jokainen työ hinnoitellaan aina asiakaskohtaisesti.

Pyydä siis rohkeasti tarjous, juuri sinun projektiisi sopivaksi!